My Image

Colofon

Verantwoordelijk uitgever
Rudi Duster
CEO Studio Tac® Entertainment inc.

Hoofdredacteur
Fred Kut

Algemene coördinatie
Lusse Larwa

Eindredactie
Mien Keun
Ricard De Bleekere
Hanny Van de Strooidiensten
Mestdag Volvostein
Roy Orbison
Buitenland
Rudi Rennsteiger
Stephan Isgoaneetn

Binnenland/Weststraat
Pé Verweeën
Marcus Triangel
Hete Prammenindezon

Opinie & Analyse

Raphael markies de Rochefort
Iowan De Mwoardeneire

Anatomie & Welzijn
Lieske Van Inwrijven

Cultuur & Gedragswetenschappen
Lincy Van den Ond
Public Relations Manager
Eddy Snellen

Statistisch Onderzoek
Kristof De Kok

Kuisvrouwen
Pamela Anderson
Tijs Van Hasselt

Katholiek Onderwijs
Lieven Boeve
  • DISCLAIMER
    Open or Close
    De Verlepte Storse is een satirisch magazine dat zowel op papier als digitaal verschijnt. De eigennamen, al dan niet onecht, worden gebruikt in semi-reële of puur verzonnen situaties. De surreële situaties waar genoemden onvrijwillig, ten bate van de satire, bij betrokken worden berusten op pure redactionele fantasie en mogen geenszins aan de realiteit gekoppeld worden. Alle nieuwsartikelen en 'advertenties' zijn derhalve fictief en mogen dan ook enkel gelezen worden als 'fake news'. Enige overeenkomst met de realiteit is puur toevallig, met als enige uitzondering de verwijzingen naar met name genoemde personen/instanties in een grappige of absurde context. In het bijzonder in het laatste geval, worden eigennamen steeds in puur fictieve zin opgevoerd; op een rebelse manier, steeds met de glimlach en zonder te willen kwetsen. Wie dit wenst, kan OBSCURE met ons: vragen, suggesties of eventueel een klacht zullen met ernst behandeld worden.

    Alle inhoud van het magazine en bij uitbreiding deze website, valt onder het Belgische auteursrecht en mag onder geen beding gekopieerd of verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie. Ook het delen van inhoud via de sociale media (Facebook, Twitter) valt daaronder. Indien zulks wel gebeurt, verhaalt De Verlepte Storse onmiddellijk elke verantwoordelijkheid op de overtreder.

DeVerlepteStorse.be does NOT collect ANY data from our readers, and that's it!